Hướng dẫn Archive

Hướng dẫn sử dụng túi sưởi an toàn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI SƯỞI AN TOÀN Hướng dẫn sử dụng túi sưởi dưới dây sẽ giúp các bạn sử dụng túi sưởi an toàn và hiệu quả. Nền nhiệt độ ở Hải Phòng vào mùa rét thường xuống khá thấp, vào những đợt rét đậm thường có rất nhiều người sử dụng túi sưởi …